send link to app

Tư vấn luật app for iPhone and iPad


4.8 ( 6208 ratings )
Business Reference
Developer: Hoang Duc Thinh
Free
Current version: 1.1, last update: 9 months ago
First release : 24 Apr 2015
App size: 5.46 Mb

Ứng dụng tư vấn pháp luật của công ty Luật Tiến Đạt. Cập nhật nhiều thông tin mới nhất về các quy định pháp luật cho khách hàng.
Cùng tổng đài luật sư tư vấn 24/7 khách hàng có thể tham khảo thông tin tư vấn bất cứ khi nào và bất cứ đâu